Yayınlar

Yükseköğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
2017: Araştırmacı, “Buji İle Ateşlemeli Motorların Deneylerinde Kullanılması için Farklı Alternatif Yakıtlara Uyumlu Elektronik Kontrollü Bir Yakıt Enjeksiyon Sisteminin Geliştirilmesi” , Devam ediyor.
Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
BALKİ M.K., ÇAVUŞ V., DURAN İ.U., TUNA R., SAYIN C., 2018: Estimation Of Performance And Emission With Artifıcial Neural Network In A Spark Ignition Engine Using Alternative Fuel“, International Journal of Automotive Engineering and Technologies, Cilt.7(1), pp.58-64
 
DURAN, İ.U., ÇAVUŞ V., TUNA, R., 2018: IMU ile Tarım Araçlarında Oturma Pozisyonunun Düzeltilmesi“, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt. 6(2), sy.532-541
ÇAVUŞ V., TUNA R., DURAN, İ.U., 2017:Arduino Devreleri için Kod Üretme ve Veri İşleme Uygulaması Tasarımı“, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt.5(1), sy.387-390
ÇAVUŞ V., TUNCER A., 2017:İnsansız Hava Araçları İçin Yapay Arı Kolonisi Algoritması Kullanarak Rota Planlama“, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt.7(1), sy.259-265
DURAN İ.U.ÇAVUŞ V., 2016:Akıllı Telefon Tabanlı Sanal Gerçekliğin Mesleki Eğitimde Uygulanması“, Mesleki Bilimler Dergisi, Cilt.5(2), sy.6-11
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
BALKİ, M.K., ÇAVUŞ V., DURAN İ.U., TUNA, R., SAYIN, C. 2017: Estimation Of Performance And Emission With Artifıcial Neural Network In A Spark Ignition Engine Using Alternative Fuel“, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia,   23-25 Ağustos 2017 Roma (Italya), pp.337
DURAN, İ.U., TUNA, R., ÇAVUŞ V., 2017: Improving Seating Positıon In Agricultural Vehicles With Imu“, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia,   23-25 Ağustos 2017 Roma (Italya), pp.338
TUNA R., ÇAVUŞ V., DURAN İ.U., 2017: Bilgisayar Programcılığı Eğitiminde Nesne Tabanlı Programlama Tekniğinin Öğretimi için Yaklaşımlar ve Bir Uygulama Örneği“,BILMES2017 I. International Scientific and Vocational Studies Congress,   05-08 Ekim 2017 Nevşehir (Türkiye), pp.689-693
TUNA R., DURAN İ.U., ÇAVUŞ V., DİRİK H., 2017: Bilgisayar Programcılığında Eğitiminde Gömülü Sistemlerin Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme“,BILMES2017 I. International Scientific and Vocational Studies Congress,   05-08 Ekim 2017 Nevşehir (Türkiye), pp.482
ÇAVUŞ V., TUNA R., DURAN İ.U., 2017: Code Generation and Data Process Application Desing for Arduino Circuits“,ICONTRENDS2017 Internetional Congress on New Trends in Science Engineering and Technology,   27-29 Nisan 2017 Barcelona (İspanya), pp.290
DURAN İ.U., ÇAVUŞ V., TUNA R.,  2017: Development of TCP/IP Based Control Software for Underwater Robots“,ICONTRENDS2017 Internetional Congress on New Trends in Science Engineering and Technology,   27-29 Nisan 2017 Barcelona (İspanya), pp.155-160
ÇAVUŞ V., TUNA R., DURAN İ.U., 2016: Raspberry Pi Kullanılarak Sıramatik Tasarımı (Aile Hekimliği Sinop Örneği)“,IMSEC2016 I.Internetional Mediterranean Science and Engineering Congress,   26-28 Ekim 2016 Adana (Türkiye),Cilt 1, pp.4694-4698
TUNA R., ÇAVUŞ V., 2016 :Programlama Eğitiminde Program Denetim Deyimlerinin Öğretimi İçin Animasyonlu Uygulama Tasarımı“,IMSEC2016 I.Internetional Mediterranean Science and Engineering Congress,  26-28 Ekim 2016 Adana (Türkiye),Cilt 1, pp.4706-4710
DURAN İ.U., ÇAVUŞ V., 2016: Akıllı Telefon Tabanlı Sanal Gerçekliğin İş Güvenliği Eğitimlerinde Kullanılması“,IMSEC2016 I.Internetional Mediterranean Science and Engineering Congress, 26-28 Ekim 2016 Adana (Türkiye),Cilt 1, pp.4723-4727
ÇAVUŞ V., TUNA R., DURAN İ.U., 2016: İki Boyutlu Devre Resminin Tasarlanan Üç Eksenli Bir Platform ile Plaket Üzerine Çizimi”,UMYOS2016 V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.18-20 Mayıs 2016 Prizren (Kosova), Cilt 1, pp.179-182
DURAN İ.U., ÇAVUŞ V., 2016: “Akıllı Telefon Tabanlı Sanal Gerçekliğin Mesleki Eğitimde Uygulanması“, UMYOS2016 V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.18-20 Mayıs 2016 Prizren (Kosova), Cilt 1, pp.8-13
TUNA R., ÇAVUŞ V., 2016:  “Robot Tasarımının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitimine Katkısı: Sinop MYO Örneği”, UMYOS2016 V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.18-20 Mayıs 2016 Prizren (Kosova), Cilt 2, pp.492-498
ÇAVUŞ V., TUNCER A., 2015: An Application Interface Design for Backpropagation Artificial Neural Networks“,ICCDMME 2015 International Conference On Computer Sciance, Data Mining And Mechanical Engineering. 20-21 Nisan 2015 Bangkok (Thailand)pp:100-103.
ÇAVUŞ V.,TUNCER A., GÖK M., 2015: Sinop İline Ait Deniz Suyu Sıcaklığının Yapay Sinir Ağı ile Tahmini“,UMYOS2015 IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2015 Yalova (Türkiye), pp.2278-2282
ÇAVUŞ V., İŞCAN S., ÖLMEZ H., 2010: Design of Computer Aided Virtual Educational Program which can be Processed with Horizontal Axis Wind Turbine Parameters”,IEESE-5, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition. 27-30 Haziran 2010 Denizli (Türkiye), pp.295
İŞCAN S.,ÇAVUŞ V., YAVUZ C., 2010: Modeling, Simulation and Performance Analysis of Power which is Obtained from Wind Turbine“,IEESE-5, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition. 27-30 Haziran 2010 Denizli (Türkiye), pp.294
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
DURAN, İ.U., TUNA R., ÇAVUŞ V., 2016: “3 Boyutlu Yazıcı Teknolojilerinin Su Altı İticileri İmalatında Kullanımı“. SBT 2016 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, 21-23 Ekim 2016 Sinop (Türkiye), sy.116
TUNA R., ÇAVUŞ V., YAVUZ C., YILMAZ S., 2014: “Bilgisayar Kontrollü Termoelektrik Modüllü Soguk ve Sıcak Terapi Cihazında Örnek Bir Deneye Ait Sonuçların NeuNet Programı ile Analizi“. ELECO 2014 Elektrik-ElektronikBilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27-29 Kasım 2014 Bursa (Türkiye), sy.623-627